ภาพกิจกรรมของสถานศึกษา

รพ.สต.เกาะจันคัดกรองด้วยวิธี ATK

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ร่วมแข่งกีฬาลางสาดเกมส์ในพิธีเปิด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล 1-3

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์นำ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ผอ.สพป.ปน. เขต 2 เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาาคม 2565

ประชุมขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมระบายสีวันฮารีรายอ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

นทพ.44 สำรวจพื้นที่ผลิตนำดื่ม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565

มอบทุนนักเรียนใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ATK ระยะที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เลี้ยงต้อนรับครูใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ยี่ยมบ้านนักเรียน ภ.1/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

ATK ระยะที่ 2 (20%)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รับครูบรรจุใหม่ (ครูรุซตี)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รับฟังงานขับเคลื่อนจุดเน้นของเขตพื้นที่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภ.1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

วันแรกของการเปิดเทอม ภ.1/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

การคัดกรองและตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100%

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

จิตอาสา Big Cleaning day

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภ.1/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

มอบเงินให้นักเรียนกำพร้า

วันที่ 27 เมษายน 2565

เขตติดตามนักเรียน

วันที่ 18 เมษายน 2565

ฉีดวัดซีนนักเรียน 5-11 ปี

วันที่ 30 มีนาคม 2565

มอบกระเช้าให้ผู้นำ ส่วนราชการ

วันที่ 30 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565

ปัจฉิมนักเรียน อ.3 และ ป.6

วันที่ 30 มีนาคม 2565

ปัจฉิมนักเรียน ชั้น ป.6

วันที่ 28 มีนาคม 2565

ประชุมชี้แจงการฉีดวัดซีน

วันที่ 24 มีนาคม 2565

ยูนีฟอร์ม รร.บ้านแขนท้าว

วันที่ 24 มีนาคม 2565

คุมสอบ NT รร.บ้านกระเสาะ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

สอบ NT รร.บ้านแขนท้าว

วันที่ 16 มีนาคม 2565

คุมสอบ RT

วันที่ - มีนาคม 2565

ประเมินคุณครูมารียัม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565