2019-20 BATXILERGOko AURREMATRIKULAK

2019-20 ikasturtea:

Onarpena eta matrikulazioa. Batxilergoa

Informazio guztia: Hezkuntzako webgunean:

http://www.euskadi.eus/onarpena-eta-matrikulazioa-batxilergoa/web01-a2hikast/eu/

Gurasoen ataria: Ikasgunea

Zerrendak nola ikusi ikasgunean

ONARPEN PROZESUARI BURUZ MAIZ EGITEN GALDERAK

Curso académico 2019-20:

Admisión y matriculación. Bachillerato

Toda la información en la página web de Educación:

http://www.euskadi.eus/admision-y-matriculacion-bachillerato/web01-a2hikast/es/

Portal de las familias: Ikasgunea

Cómo ver las listas en ikasgunea

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN

2019-20 Webgunea BATX. ETXEETARAKO FOLLETOA.docx