Cada día para vir ao cole.

Comprobar se teño algún síntoma compatible. De habelo: quedar na casa, chamar ao centro de Saúde e comunicarnolo ao cole.

Revisar se vai na mochila todo o material, porque non cole non o poderemos compartir.

Levar unha máscara posta e outra de resposto nun estoxo para gardala.

Acceder pola entrada e na queda que me corresponda. Sendo puntual e mantendo a distancia.

Protocolos e plan de contixencia

Protocolo Administración

protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf

Plan Covid

plan_adaptacion_covid_21-22 - SALESIANOS.pdf

Plan de Continxencia

PLAN DE CONTIXENCIA 2021- 2022.pdf

Resumes do protocolo por etapas

Protocolo COVID 4º EI

Copia de 3 anos Protocolo EI

Protocolo COVID 5º EI

Copia de 4 anos Protocolo EI

Protocolo COVID 6º EI.

Copia de 5 anos Protocolo EI

Protocolo COVID Primaria

Copia de Resume protocolo COVID- Primaria

Protocolo COVID ESO- BACH

Copia de Resume protocolo COVID- Secundaria

Normas de Convivencia COVID 19

Seguindo as instruccións da Administración Educativa, e co obxectivo de adaptar as Normas de Convivencia a situación COVID, o equipo docente actualizou o documento de Normas de Organizaación do centro, engadindo unha addenda que recolle unha actualización as normas e medidas correctoras. Podes consultar o NOF completo e a addenda.

ADENDA NOF COVID 21-22

Axuda para o uso de Teams nas reunións telemáticas