ETAPA INFANTIL

Al meu fill li agrada la música...

Perquè la música és un dels seus primers estímuls. La música que ha escoltat a casa des que va nèixer, les cançons que li canten els pares i els avis, la ràdio, la televisió. Melodies, ritmes, que li generen rialles, moviment, que intenta imitar i repetir. És un dels seus primers contactes amb l’art.

A Aula de So tenim un programa per als més menuts.

Un curs destinat a afavorir el desenvolupament dels infants més petits a través de la música, no tant sols en l’àmbit musical, sinó que ajuda a desenvolupar les capacitats integrals de l’infant.

Així, treballem per desenvolupar les capacitats cognitives com són: la memòria, la concentració, l’atenció, la imaginació, l’observació, la comparació, la lògica i la creació; les capacitats motrius pel que fa a l’adquisició del control postural i desplaçament del propi cos tant globalment com per parts; la capacitat d’interrelació social o sociabilitat, per establir els valors de respecte, estimació, tolerància i solidaritat amb els altres; la capacitat d’autonomia personal, perquè afavorim l’adquisició d’hàbits, el coneixement de si mateix i la pròpia personalitat.


Divendres de 17:30a 18:15

Es poden crear altres grups sota demanda.

Dijous de 17:30 a 18:15

Es poden crear altres grups sota demanda.

  • Iniciació a la corda i educacio musical (Amb Leticia Arriola)

Divendres a les 17:15

Divendres a les 17:45

  • Roda d'instruments i educacio musical

Dijous a les 17:30 (amb Clara Florit)

Dijous a les 18:15 (amb Clara Florit)

Dimecres a les 17:30 (amb Yasmina Espelosin)