CFGM

EL CC AULA BALEAR participa en el Projecte en consorci de la Conselleria d’Educació i Universitat que promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional finançats per la EU.