CFGM

EL CC AULA BALEAR participa en el Projecte en consorci de la Conselleria d’Educació i Universitat que promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional finançats per la EU.

L’objectiu del projecte és el d’oferir l’oportunitat als nostres alumnes de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ