Convocatòries Curs 19-20

EuroFP Balears V 2019-1-ES01-KA102-063739

Convocatòria Erasmus+ i Annexes 19-20.pdf

Convocatòria alumnes

Projecte Erasmus EuroFP Balears V 2019-1-ES01-KA102-063739

LLISTAT D'ALUMNES SELECCIONATS I EN RESERVA

Tenint en compte la baremació exposada a la convocatòria d'ajudes de mobilitat Erasmus+ per a la realització de pràctiques formatives a empreses de la UE per alumnes de CFGM, els alumnes seleccionats i en reserva han estat:

SELECCIONATS

1. Miguel Real López

2. James A. Cañarte Quintana

LLISTA DE RESERVA

3. Pedro Villoldo

4. María Vicens Ferrer


No hi ha alumnes exclosos.


S'obre un termini per a la presentació de reclamacions, que podran ser entregades a la secretaria del Centre fins dia 12 de desembre de 2019.


Palma, 5 de desembre de 2019

M. Antonia Espigares Navarrete

Coordinadora Erasmus +