ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา09.00 น. ดร.สมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธาน การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 คน และบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมสานฝัน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2562ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๙๐
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (coaching team)และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 31 ราย
กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อ่างทอง ครั้งที่ 8

หนังสือเวียน/หนังสือราชการ

แบบฟอร์มต่างๆ