กลุ่มบริหารงานบุคคล

Personnel and Management Division

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

นายสมปอง คงอ่อ่นรองผู็อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล

......................................................................................................................................................


นางนิทรา อุ่นทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล