กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Financial and Assets Administration Group 


ข่าวประชาสัมพันธ์

          งบดลอง      

  ปีงบประมาณ 2563   อ่านเพิ่มเติ

ตรวจสอบรายละเอียด       เงินฝากคลัง


พฤษภาคม 2567 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

☎️

📩

035 - 611204

financial@atg.go.th

QR CODE กลุ่ม