1. กรุณาตอบแบบประเมินตามความพึงพอใจของท่าน

ตัวอย่าง e-Learning ATCC

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (Ayutthaya Technological Commercial College)
94 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณ์ 13000
 เบอร์โทร 035-335-873  แฟกซ์ 035-335-873 #100 
 Website: http://www.atcc.ac.th  eMail: atcc@atcc.ac.th  Line: @ATCC