Էլեկտրոնային ուսուցումը ՀՊՄՀ-ում

2015 թ-ի նոյեմբերից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը միացել է GSuite համակարգին, և արդեն 2016 թվականից կիրառում է Google Classroom էլեկրոնային ուսումնական գործիքը` համալսարանի կրթական համակարգը համալրելու և զարգացնելու նպատակով։

ՀՊՄՀ էլեկտրոնային ուսումնական հարթակի անխափան գործունեությունը համակարգում է Կրթական գործընթացների և բարեփոխումների Կրթության էլեկտրոնային կառավարման բաժինը։

ASPU Online TV


Օգտակար Հղումներ