Kontakt oss

Seil Oppvekst

Seil Oppvekst består av et utviklingsteam for skole og rådgivere for barnehage som er ansatt i avdelingen Senter for innovasjon og læring. Teamet jobber med felles kompetansehevingstiltak og utvikling på oppdrag fra direktør for oppvekst og kommunalsjefene. Seil Oppvekst holder til i Lensmannslia 4.


Kompetanseplanen utarbeides årlig av Seil Oppvekst.

Læringsmiljø

E-post

Aktiviteter

Teamkoordinator

E-post

Aktiviteter

Lese/skrive- og begynneropplæring

E-post

Aktiviteter

SFO og Aktive Lokalsamfunn

E-post

Aktiviteter

Ny læreplan og digital læring

E-post

Aktiviteter

Matematikk og programmering

E-post

Aktiviteter

Bærekraftig utvikling

E-post

Aktiviteter

Læringsmiljø

E-post

Aktiviteter

Digital læring

E-post

Aktiviteter

Programmering

E-post

Aktiviteter

Begynneropplæring matematikk

E-post

Aktiviteter

Ny læreplan

E-post


Barnehagefaglig rådgiver / koordinator

E-post


Andre innholdsansvarlige // Oppvekst

Rådgiver barnehage

E-post

Aktiviteter

IKT-rådgiver

E-post

Aktiviteter

Rådgiver og systemansvarlig Vigilo

E-post

Aktiviteter