Standarder og planer

Satsningsområder skoleåret 2018/2019

Askerskolen skal de neste fem årene satse særlig på realfag, digital læring og tidlig innsats i undervisningen, samt videreutvikling av SFO-tilbudet. Praksis i henhold til prinsipper for vurdering for læring, klasseledelse og trygt og godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Standardene for Askerskolen og følgende strategier og planer skal ligger til grunn for arbeidet med implementering av satsningsområdene: