KURS OG KOMPETANSEPLAN

Kompetanseplan for ansatte i skole og SFO i Asker kommune skal støtte skolene i gjennomføringen av satsingsområdene gitt gjennom direktørens forventningbrev, samt bidra til å holde liv i tidligere satsinger og standarder.

Forventninger skoleåret 2018/19

Askerskolen skal i perioden 2016-2021 satse særlig på realfag, digital læring og tidlig innsats i undervisningen samt videreutvikling av SFO-tilbudet. Praksis i henhold til prinsipper for vurdering for læring, klasseledelse og trygt og godt læringsmiljø er forutsetninger for å lykkes i arbeidet. Les forventingsbrevet fra direktøren

Standarder og planer

Standarder og planer for askerskolen finner du her. De er også beskrevet på kommunens hjemmesider

Kurs og nettverk

Les mer om kurstilbud, samlinger og nettverk under "Kurs og nettverk" i venstremenyen.

Påmelding til kurs og nettverk gjør du i Obisoft: https://asker.obisoft.no