Ungdomstrinn - prinsipper for godt læringsmiljø

Samarbeid med NUBU (Norsk Utviklingssenter for Barn og Unge) om å innføre gode prinsipper for å sikre et godt læringsmiljø på ungdomstrinnet.

Samarbeidet utvikles høsten 2018, mer info kommer.