Vold, migrasjon, traume og psykisk helse

Hva gjør vi med barn som sliter ?

Asker kommune har inngått en samarbeidsavtale med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging- Region Øst (RVTS Øst) for økt kompetanse knyttet til barn og unge som utfordrer oss i hverdagen.

Kursrekken gir medarbeidere innen tjenesteområdet oppvekst og helse og omsorg mulighet for økt kunnskap om hvordan belastninger i barn og unges liv påvirker deres fysiske og psykiske helse og hvordan dette kan komme til uttrykk i deres oppførsel/atferd.

En oppførsel som utfordrer i hverdagen kan være uttrykk for barn og unges smerte og det er viktig at vi voksne kan møte barna og ungdommene med forståelse og at medarbeiderne kan håndtere situasjoner på en god måte – både for barnet selv og for klassemiljøet.

Info skriv om kurs RVTS 23-01-19

Kursrekke

  • Kurset gir deltakerne en forskningsbasert, teoretisk innsikt og praktisk hjelp og veiledning.
  • Kurset går over tre dager (12. mars, 27. mars og 25. april) og hvis ønskelig kan deltakerne også delta i workshops innen mer spesifikke temaer (mai 2019).
  • Målgruppen for kurset er medarbeidere og ledere for virksomheter som jobber med barn og unge.

Datoer

12. mars 2019 kl. 09.00-15-30

Stress i et folkehelseperspektiv.Utvikling av traumerelaterte plager hos barn og voksne.

Sted: Asker kulturhus - Multisalen

27.mars 2019 kl. 09.00-15.30

Voksnes stabilisering i vanskelige situasjoner. Forståelse og øvelser.

Barn og regulering. Kultur, migrasjon, ære og sosial kontroll

Sted: Asker kulturhus - Multisalen

25. april kl. 09.00-15.30

Selvskading og selvmordforebyggende arbeid. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Sted: Asker kulturhus, Festsalen

Påmelding til kurset forutsetter at deltakerne deltar på alle tre kursdager.

Påmelding i Obisoft

Kontaktperson: Robert Jensen