Tidlig innsats - Spesialpedagogikk og SOL

Tidlig innsats, spesialpedagogikk/ SOL

Målgruppe: Spesialpedagoger og ressurspersoner i lesing/skriving/SOL.

I årets kursplan vil nettverk for spesialpedagoger og ressurspersoner i lesing/skriving/SOL slås sammen på to nettverk i løpet av skoleåret, og ha et nettverk delt i halvåret.


Tid:

Høst

  • Spesialpedagogikk/SOL: Onsdag 26.09.2018 kl.13 - 16, Kunnskapssenteret . Agenda og forberdelsesoppgave
  • Spesialpedagogikk: Onsdag 21.11.2018 kl 13 - 16, Kunnskapssenteret
  • SOL: Onsdag 28.11.2018 kl. 13 - 16, Kunnskapssenteret


Vår

  • Spesialpedagogikk/SOL: 30.01.2019 kl. 13 - 16, Kunnskapssenteret
  • SOL: Onsdag 03.04.2019 kl. 13 - 16, Kunnskapssenteret
  • Spesialpedagogikk: Onsdag 10.04.2019 kl. 13 -16, Kunnskapssenteret


Påmelding: Skolens utvalgte SOL- ressurser og ansvarlig for spes.ped./tidlig innsats meldes på via Obisoft.

Kontaktperson: elisabeth.augdahl@asker.kommune.no

ingrid.paxal@asker.kommune.no