SOL for nye brukere

SOL for nye brukere

SOL er:

  • Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.
  • Et program for kompetanseheving for lærere.
  • Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.
  • Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

Tid:

20.09.2018 kl 13 - 16

Sted: KunnskapssenteretPåmelding: Obisoft

Kontaktperson: Elisabeth Augdahl, 90970181, elisabeth.augdahl@asker.kommune.no

Sol-nettverk

Sol-nettverk er i år slått sammen med nettverket for tidlig innsats , spesialpedagogikk. Se egen side