Overgang barnehage - skole (TRAS - SOL)

Overgang barnehage - skole (TRAS-SOL)

Målgruppe: Barnehagelærere og lærere på grunnskole, 1.-4.trinn.

Ansatte i skole og barnehage skal bidra til at barna får en trygg og god overgang til skolen. Barn skal få oppleve gode strukturer, rammer og støttefunksjoner som henger sammen. Virksomhetene skal utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid, slik at barna opplever sammenheng i tilbudet de får. God samhandling skapes ved å ha definerte forventninger og et ønske om å utvikle praksisen i egne virksomheter.

I Asker er det utviklet en overgang barnehage - skole. Her er linker til dette: Standard for overgang barnehage, skole/SFO.), plan for førskoleopplegg, informasjon om barnet, og opplysninger om språkferdigheter.


TRAS brukes i språkkartleggingen i alle barnehager i Asker, SOL brukes i skolen. SOL begynner der TRAS slutter. Som et ledd i å sikre gode overgang arrangeres det kurs i verktøyene. Hvordan nyttiggjøre vi oss den informasjonen vi har for å gi rett undervisning fra skolestart?

Tid: kommer

Kursansvarlig: Tanja Lampe