Nettverk for 1.-3.trinn: Fag og grunnleggende ferdigheter

Målgruppe: Lærere på 1. - 3.trinn i Hurum og Asker

Fra høsten 2018 vil alle elever i Hurum og Asker ha fått hver sin Chromebook. Dette er et nettverk for lærere på 1- 3. (4.trinn ved behov) som skal implementere digital læring dette skoleåret.

Nettverket vil ha ulikt fokus knyttet til fag og de grunnleggende ferdighetene

04.september

Mål med dagen: Gi inspirasjon og kunnskap for oppstart med tidlig innsats og digitale ferdigheter i begynneropplæringen.

Målgruppe: 1.-3.-trinnslærere

Tid: Tirsdag 4. september kl 13.30-16.00

Sted: Kulturhuset, Asker kommune


Agenda

13.30 Velkommen. Info om tidlig innsats og digitalisering v/Elisabeth og Ivar

14.00 IntoWords og STL+ v/MVNordic

14.45 STL+, en praksishistorie v/Sætre

15.00 Pause

15.15 Hva er digital læring på småskolen? v/Arne Bergan

15.45 Oppsummering og veien videre


Neste samling: 31.10.2018 ER AVLYST! NY INFO KOMMER


Kontaktperson:

ivar.berg@asker.kommune.no

elisabeth.augdahl@asker.kommune.no