SFO

Digital versjon av SFO-folder

Oversikt over alle nettverk, fellessamlinger og aktivitetslederkurs for skoleåret 2018-19

Fellessamling kulturhuset

 • fredag 1. mars 09:00 – 12:00 SFO- fellessamling alle SFO-ansatte - Asker Kulturhus

Basekoordinator-samlinger

 • tor. 6. sept 2018 kl 09:00 – 13:00 SFO - Basekoordinator-samling nr 1 - Kunnskapssenteret
 • tor. 6 des 2018 kl 09:00 – 13:00 SFO - basekoordinator-samling nr 2 - Kunnskapssenteret
 • tor. 7. mars 2019 kl 09:00 – 13:00 SFO - Basekoordinatorsamling nr 3 - Kunnskapssenteret

Aktivitetsleder idrett og friluftsliv

 • Modul 1: tor 11. okt 2018 kl 09:00 – 12:00 SFO - Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv - Kunnskapssenteret
 • Modul 2: tor 15. nov 2018 kl 09:00-12:00 SFO -Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv (Modul 2) - Hagaløkka, Rønningen, Jansløkka, Mellom-Nes, Hvalstad, Billingstad, Nesøya, Solberg (sted kommer.....)
 • Modul 2: tor 29. nov 2018 kl 09:00-12:00 SFO - Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv (Modul 2) - Heggedal, Hofstad, Arnestad, Blakstad, Bondi, Vettre, Drengsrud, Vardåsen (sted kommer....)
 • Modul 3: tor 21 mars 2019 kl 09:00-12:00 SFO - Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv (Modul 3) - Hagaløkka, Rønningen, Jansløkka, Mellom-Nes, Hvalstad, Billingstad, Nesøya, Solberg (sted kommer.....)
 • Modul 3: tor 28. mars 2019 kl 09:00-12:00 SFO - Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv (Modul 3) - Heggedal, Hofstad, Arnestad, Blakstad, Bondi, Vettre, Drengsrud, Vardåsen (sted kommer....)
 • Modul 4: tor 25. april 2019 kl 09:00-12:00 SFO - Aktivitetsleder kurs Idrett og Friluftsliv (Modul 4)
 • Modul 5: våren 2019 - Planlegge, gjennomføre og evaluere 45min med Idretts-lek, Idretts-SFO eller Frilufts-SFO på egen SFO, Morten og skolene avtaler tid.

Aktivitetsleder kultur

 • Modul 1: tor 10. jan 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO - Aktivitetsleder Kultur (kreativt gjenbruksverksted) - Friheim i Heggedal (Åmotveien 15)
 • Modul 2: tor 28. febr 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO - Aktivitetsleder Kultur (Animasjonsfilm og bruk av bilder) - Kunnskapssenteret

Workshop matvinn på SFO

 • ons 12 sept 2018 kl 09:00 – 12:00 SFO - Workshop MatVinn på SFO - Hvor Vettre skole (skolekjøkkenet) - Vardåsen, Billingstad, Bondi, Rønningen, Heggedal, Hofstad, Jansløkka, Mellom-Nes, Vettre, Tofte (Hurum)
 • tors 13 sept 2018 kl 09.00-12.00 SFO - Workshop MatVinn på SFO - Hvor: Hagaløkka skole (skolekjøkkenet)- Drengsrud, Hagaløkka, Hvalstad, Arnestad, Nesøya, Blakstad, Solberg
 • Høsten 2018: MatVinn - Forankring i hele SFO-personalet: Foredrag fra framtiden i våre hender v/ Astrid Bjerke på et SFO-fellesmøte (1 time). SFO-leder gjør selv avtale med Astrid: astrid@framtiden.no

SFO-leder møter

 • fre 21.sept 2018 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • tors-fred 18-19. okt 2018 Studietur København for SFO-ledere
 • fre 16. nov 2018 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • fre 14. des 2018 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte inkl julefrokost....
 • fre 11. jan 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • fre 08. febr 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • fre 08. mars 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • fre 05. april 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret
 • fre 03. mai 2019 kl 09:00 – 12:00 SFO-leder møte - Kunnskapssenteret


SFO-lederne er ansvarlig for å videreformidle datoer for nettverk, aktivitetslederkurs og fellessamlinger til de aktuelle

Påmelding skjer via Obisoft.

Kontaktperson: morten.haland@asker.kommune.no