Ingeniører i skolen

Om Ingeniører i Skolen

I samarbeid med Asker kommune tilbyr KompAks programmet Ingeniører i Skolen for 8. til 10. trinnselever på alle ungdomsskolene i Asker. Tilbudet innebærer at skolene får bistand av en eller flere ingeniører i valgfagene Programmering og Teknologi i praksis. Ingeniørene får kursing knyttet til temaene skissert under, knyttet til målene i læreplanen. Tidligere erfaringer viser at samarbeidet og utbyttet for skolen er størst når også læreren deltar på noe av kursingen sammen med ingeniørene og at det settes av litt tid hver uke til planlegging av undervisningen.

Målet med samarbeidet er å bringe flere voksne og ekstra kompetanse inn i undervisningen. Tanken er at ingeniørene skal bidra med flere hender, yrkesretting, relevans, veiledning, praktiske tips og løsninger. Det legges vekt på at undervisningsressursene skal ha direkte overføringsverdi til den undervisningssituasjonen som lærerne er i, både i klasserom og spesialrom.

Ingeniørene følger det aktuelle valgfaget i en periode på 4 -10 uker. All koordinering av ingeniører og kontakt med skolene er direkte med KompAks ved Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

KompAks tar forbehold om nok påmeldte og at de klarer å skaffe nok ingeniører.


HØST 2018

Ingeniører i Skolen – Ingeniørbistand i Teknologi i Praksis

Ingeniørbistand i valgfaget Teknologi i Praksis.

Når: Oppstart i uke 41

Innhold: Ingeniøren bistår læreren i skolens planlagte prosjekt

Informasjon: https://drive.google.com/drive/folders/1LXrmfu_L3-4UfmcJfpr9K3B5NTodqHua

Spørsmål og påmelding til Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

Frist for påmelding:20. juni 2018

Ingeniører i Skolen – Programmering av fysiske objekter (blokk)

Innhold: Programmering av selvkjørende roboter og ubrukelige roboter ved bruk av Arduino eller Microbit. Programmet passer for valgfagene Teknologi i praksis og Programmering.

Når: Oppstart i uke 39

Informasjon: https://drive.google.com/drive/folders/1LXrmfu_L3-4UfmcJfpr9K3B5NTodqHua

Spørsmål og påmelding til Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

Frist for påmelding: 20. juni 2018

VÅR 2019

Ingeniører i Skolen – Ingeniørbistand i Teknologi i Praksis

Ingeniørbistand i valgfaget Teknologi i Praksis.

Når: Oppstart i uke 3

Innhold: Ingeniøren bistår læreren i skolens planlagte prosjekt

Informasjon: https://drive.google.com/drive/folders/1LXrmfu_L3-4UfmcJfpr9K3B5NTodqHua

Spørsmål og påmelding til Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

Frist for påmelding:1. november 2018

Ingeniører i Skolen – Web programmering (tekst)

Innhold: Web programmering ved bruk av HTML, CSS, JavaScript og ulike biblioteker. Programmet passer for valgfaget Programmering.

Når: Oppstart i uke 3

Informasjon: https://drive.google.com/drive/folders/1LXrmfu_L3-4UfmcJfpr9K3B5NTodqHua

Spørsmål og påmelding til Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

Frist for påmelding: 1.november 2018

Ingeniører i Skolen – Python programmering (tekst)

Innhold: Introduksjon til Python. Programmet passer for valgfaget Programmering.

Når: Oppstart i uke 4

Informasjon: https://drive.google.com/drive/folders/1LXrmfu_L3-4UfmcJfpr9K3B5NTodqHua

Spørsmål og påmelding til Anne Kathrine Linnebo. E-post: ak.linnebo@gmail.com Tlf: 46621202

Frist for påmelding: 1. november 2018