Ungdomsskole

Nettverk for ressurspersoner

Nettverk for implementering av realfagsløyper

Realfagsløypene vil støtte skoleledere i å drive lokalt utviklingsarbeid for å styrke den kollektive kompetansen til lærerene. Vi arrangerer fire samlinger i løpet av skoleåret for å dele erfaringer om implementeringen av realfagsløypene. Målgruppen er ledelse og to ressurspersoner per skole. Påmelding i Obisoft.

Frist for påmelding er: 26. september.

Samlingene varer fra klokken 13-16 og datoene er:

  • 10. oktober 2018, på Kunnskapssenteret
  • 29. november 2018, i festsalen Asker kulturhus
  • 6. mars 2019, på Kunnskapssenteret
  • 15. mai 2019, på Kunnskapssenteret

I tillegg arrangeres det Kick-off for hele personalet i Teatersalen i Asker kulturhus 25. september for ungdomsskolene. Denne samlingen varer fra klokken 14.30-16.00. Skolen melder inn antall lærere som vil delta på dette arrangementet (og eventuelle allergier) direkte til Mari på epost innen 7. september.


Matematikknettverk ungdomsskole

Skoleåret 2018/2019 blir det fire samlinger med ressurspersoner i matematikk på ungdomsskolene. Helga Kufaas Tellefsen fra OsloMet har det faglige innholdet på samlingene. I tillegg skal nettverket reise til den årlige Novemberkonferansen i Trondheim . Påmelding i Obisoft. Samlingene varer fra 13-16 og datoene er:

  • 29. august 2018 på Vollen ungdomsskole
  • 31. oktober 2018
  • 27.-28. november, Novemberkonferansen 2018
  • 16. januar 2019
  • 20. mars 2019

Frist for påmelding er: 22. august.

Sted: Skolene

Forskning i praksis, Teknologi i praksis og Programmering 8.-10. trinn

Skoleåret 2018/2019 er det satt opp to erfaringssamlinger for lærere som underviser i valgfagene Forskning i praksis og Teknologi i praksis. Påmelding i Obisoft. Samlingene varer fra klokken 13-16 og datoene er:


Etterutdanningskurs i naturfag

Livet i fjæra, naturfag 5.-10. trinn

Datoene for nye deltakere på kurset Livet i fjæra er:

  • 5. september 2018 Livet i fjæra (påmelding i Obisoft)

Undervisningsopplegg på skolene

Alle undervisningsoppleggene under kan bestilles gratis for skolene. Oppleggene er knyttet til ny overordnet del av læreplanen og er ment som et supplement til å nå kompetansemålene i lærerplanen.

Fornybar energi - solenergi (9.trinn)

I samarbeid med Miljøsjefen i Asker kommune, tilbyr Solenergi Uten Grenser undervisning om solenergi for 9. trinnselever på alle ungdomsskolene i Asker. Opplegget omfatter både en teoretisk del og en praktisk workshop der elevene arbeider i grupper med Solar Kits. Undervisningsopplegget tar en halv dag per klasse.

Informasjon om Solenergi Uten Grenser: http://givesolarpower.com/i/i.aspx?id=170

Spørsmål og påmelding til Torbjørn Endal. E-post: toendal@gmail.com Tlf: 91861300

MatVinn (9. trinn)

I samarbeid med kommunalteknisk avdeling (avfall) tilbyr vi undervisningsopplegg med Fremtiden i våre hender for alle 9. trinnselever i faget mat og helse. Opplegget består av både en teoretisk og praktisk del og avsluttes med den populære restefesten! Undervisningsopplegget går over to uker i mat og helsetimene og tilbys i februar, mars og april.

Frist for påmelding: 1. oktober.

Spørsmål og påmelding til Astrid Bjerke. E-post: astrid@framtiden.no

Klimaforedrag (10. trinn)

Tobias Thorleifsson har holdt hovedforedraget på den årlige klimafestivalen for ungdom i Asker. I samarbeid med Miljøsjefen i Asker tilbyr vi skoleåret 2018/2019 ungdomsskolene besøk av den erfarne og dyktige klimaformidleren. Foredraget er for et samlet 10. trinn og tar en time. Tobias vil turnere på skolene i Asker de tre siste ukene av januar, i forbindelse med den nasjonale klimafestivalen. Vi vil legge opp reisene slik at to skoler får besøk samme dag og vi har derfor behov for at skolen er fleksibel med hensyn til dag.

Frist for påmelding: 1. november.

Påmelding til Elin.schonberg.roe@asker.kommune.no