Barneskole

Nettverk for ressurspersoner

Nettverk for implementering av realfagsløyper

Realfagsløypene vil støtte skoleledere i å drive lokalt utviklingsarbeid for å styrke den kollektive kompetansen til lærerene. Vi arrangerer fire samlinger i løpet av skoleåret for å dele erfaringer om implementeringen av realfagsløypene. Målgruppen er ledelse og to ressurspersoner per skole. Påmelding i Obisoft.

Frist for påmelding er: 26. september.

Samlingene varer fra klokken 13-16 og datoene er:

 • 10. oktober 2018, på Kunnskapssenteret
 • 29. november 2018, i festsalen Asker kulturhus
 • 6. mars 2019, på Kunnskapssenteret
 • 15. mai 2019, på Kunnskapssenteret

I tillegg arrangeres det Kick-off for hele personalet i Teatersalen i Asker kulturhus 18. september for barneskolene. Samlingen varer fra klokken 14.30-16.00. Skolen melder inn antall lærere som vil delta på dette arrangementet (og eventuelle allergier) direkte til Mari på epost innen 1. september.

Matematikknettverk barneskole

Skoleåret 2018/2019 er det satt opp fire samlinger sentralt for ressurslærere i matematikk på barneskolene. Inger Lise Risøy fra Matematikksenteret, har det faglige innholdet på samlingene. Påmelding i Obisoft. Samlingene varer fra klokken 12-16 og datoene er:

 • 19. september 2018
 • 14. november 2018
 • 13. februar 2019
 • NB! Ny dato - 8. mai 2019 i Festsalen (Kulturhuset)

Frist for påmelding er: 12. september.

Sted: Kunnskapssenteret

Nettverk for lærere som underviser i 1+1-prosjektet på 1.- 4. trinn

Lærere som underviser i 1+1-prosjektet møtes til erfaringsdeling 4-6 i året. Innkalling til 1+1- lærere skjer via outlook.

Etterutdanningskurs i naturfag

Livet i fjæra, naturfag 5.-10. trinn

Datoene for nye deltakere på kurset Livet i fjæra er:

 • 5. september 2018 Livet i fjæra (påmelding i Obisoft)

Undervisningsopplegg på skolene

SMARTingen i barneskolen - med Ungt Entreprenørskap (UE)

I samarbeid med Asker kommune, tilbyr UE kreativitetsprogrammet SMARTingen for 7. trinnselever på alle barneskolene i Asker. Prosjektet er tverrfaglig og er knyttet til kompetansemål i flere fag. UE tar ansvar for planleggingen, introduksjonen med faglærere, samt oppstarten og avslutningen med elevene. Programmet tar tre dager og UE har satt av uke 3-5 til disposisjon for kommunen. Informasjon: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn/SMART

SMART stimulerer:

 • evnen til problemløsing og kreativ tenking
 • bevissthet om eget nettverk
 • forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
 • nysgjerrighet og utforskertrang

Spørsmål og påmelding til Camille Sanchez. E-post: camille.sanchez@ue.no Tlf: 40498958

http://ue.no/Akershus/Kalender/SMART-i-Asker-uke-3-4-og-5

Frist for å reservere UE er 15. september.