Realfag

Generell informasjon

Kompetanseutviklingen i realfag skoleåret 2018/2019 vil være tredelt:

Nettverk for ressurspersoner.

Vi viderefører nettverk i matematikk for barneskole og ungdomsskole, samt for de realfaglige valgfagene på ungdomsskolen og 1+1-prosjektet på barneskolen. I tillegg er det satt opp et nytt nettverk for realfagsløyper i naturfag.

Etterutdanningskurs i naturfag

I samarbeid med lokale samarbeidspartnere som Oslofjorden friluftsråd, Asker Elveforum og kommunalteknisk avdeling, arrangerer vi to heldagskurs skoleåret 2018/2019 knyttet til samarbeid for bærekraftig utvikling ; Levende vassdrag og Livet i fjæra. Kursene er i tråd med overordnet del av læreplanen og målet er å gi faglig påfyll, erfaring med feltarbeid og inspirasjon til årlige prosjekter ute på den enkelte skole.

Undervisningsopplegg på skolene

I samarbeid med eksterne aktører tilbyr vi realfaglige undervisningsopplegg ute på skolene. Disse besøkene er ment som et supplement til undervisningen for å nå kompetansemålene.

Informasjon om realfagsatsingen på kommunens nettsider finner du her.

Påmelding: Med mindre annet er oppgitt i omtalen under, er det påmelding i Obisoft. Obisoft finner du her.

Kontaktpersoner: mari.ugland.andresen@asker.kommune.no og elin.schonberg.roe@asker.kommune.no