Nyutdannede lærere

Kursrekke for nyutdannede lærere

Kursrekke for lærer som enten er i sin første undervisningsstilling etter endt lærerutdanning, under utdanning (PPU og lignende) eller ferdig med lærerutdanning for 1-3 år siden. Kursrekken er obligatorisk.

Innhold:

 • Praktisk klasseledelse: Relasjoner, positiv oppmerksomhet, rammer, håndtering av problematferd
 • Elevsamtaler: Relasjoner, kommunikasjon, forutsigbare og gjensidige forventninger
 • Hjem-skole samarbeid: Relasjoner, kommunikasjon, forutsigbare og gjensidige forventninger
 • Undervisningsmetoder / prinsipper
 • Generell Elevvurdering
 • Forståelse av elever med spesielle behov og tiltak for disse.
 • Yrkesetikk og lovverk/skolejuss

Datoer:

 • Fredag 7.september kl.9-16
 • Tirsdag 16.oktober kl.9-16 - OBS! Arrangeres på Kulturhuset, Festsalen (4.etg.)
 • Mandag 26.november kl.9-16
 • Torsdag 17.januar kl.9-16
 • Onsdag 6.februar kl.13-16
 • Onsdag 13.mars kl.13-16

Sted: Kunnskapssenteret

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no

Standard for veiledning av nyutdannede lærere