Mentorer

Nettverk for mentorer

Nettverk for ansatte som skal veilede nyutdannede lærere på egen skole. Vi jobber i reflekterende team med problemstillinger som deltagerne har med seg inn i nettverket.

Det er satt opp 4 nettverksamlinger à 3 timer. Samlingene er på Kunnskapssenteret, torsdager mellom klokken 13 og 16.

Datoer:

  • 13.september
  • 8.november - AVLYST
  • 31.januar
  • 21.mars - AVLYST

Sted: Kunnskapssenteret

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no

Standard for veiledning av nyutdannede lærere