Nyutdannede/ Mentorer

Asker kommune har tydelige målsetninger i arbeidet med å støtte og veilede nyutdannede lærere de første årene i praksis. Det stilles tydelige krav til skolelederes og mentorers oppfølging av den nyutdannede. Mentorenes oppgave er å veilede de nyutdannede i klasseledelse og praktisk pedagogisk arbeid. Skoleledere skal legge til rette for denne oppfølgingen både for mentor og den nyutdannede. Skoleeier støtter opp under dette arbeidet gjennom kursrekker og nettverk for nyutdannede og mentorer

Målsetning:

  • Ivareta de nyutdannede for å utvikle og beholde gode lærere i Askerskolen.
  • Styrke veiledningskompetansen på den enkelte skole.
  • Videreutvikle et helhetlig og et godt miljø for læring i kommunen
  • Gi de nyutdannede lærerne en opplevelse av nødvendig støtte til å utvikle sin profesjonelle identitet
  • Så fort som mulig få godt fungerende lærere


Kompetansetilbudet er for skoleåret 2018/19 todelt:

  1. Kursrekke for nyutdannede lærere (4 x 7timer + 2 x 3 timer)
  2. Nettverkssamlinger for mentorer (4 x 3 timer)


Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no