Migrasjonspedagogikk

Migrasjonspedagogikk-nettverk

Nettverk for skolenes veiledere i migrasjonspedagogikk.

Innhold:

  • Faglig påfyll
  • Erfaringsdeling
  • Praktisk informasjon knyttet til kartlegging, rapportering og overføringer.

Det vil være to samling på høsten (september/november) og to på våren (februar/april).

Det er et ønske at deltakerne er med på alle nettverkssamlinger (se standard for ressurslærere i Askerskolen)

En oversikt over alle nettverk for skolebibliotekarer finner du på denne lenken

Datoer

2018

  • torsdag 20. september 13:00 – 16:00 Migrasjonspedagogikk-nettverk - Kunnskapssenteret
  • onsdag 28. november 13:00 – 16:00 Migrasjonspedagogikk-nettverk - Kunnskapssenteret

2019

  • onsdag 6. februar 13:00 – 16:00 Migrasjonspedagogikk-nettverk - Kunnskapssenteret
  • onsdag 8. mai 13:00 - 16:00 Migrasjonspedagogikk-nettverk - Kunnskapssenteret

Sted: Kunnskapssenteret

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Jo-Rasmus.Holt.Zachariassen@asker.kommune.no