Skoleledersamlinger

Samlinger for skoleledere i Asker og Bærum ledet av Universitetet i Oslo om fagfornyelse og dybdelæring

Første samling

Tema: Fagfornyelsen , Overordnet del og kjerneelementene

Dato: 8. november - 08.30 til 12.15 eller 12.15 til 15.00

Sted: Scandic hotell Asker

Mål: Skolelederne skal få konkrete verktøy for å kunne presentere og arbeide med fagfornyelsen, overordnet del og kjerneelementer på egen skole.

Andre samling

Tema: Dybdelæring i en digital kontekst

Dato: 5. desember 08.30 til 12.15 eller 12.15 til 15.00

Sted: Scandic hotell Asker

Fagdag UiO

UiO inviterer til en konferanse med internasjonale og nasjonale bidrag som til sammen skaper et kunnskapsgrunnlag for desentralisert kompetanseutvikling.

21.09.2018. Invitasjon sendt ut på mail og skolelederne melder seg på selv

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/arrangementer/2018/fagdag-fagfornyelsen.html