Ledernettverk

Lærende ledernettverk

Målgruppe: Skoleledelse barneskole og ungdomsskole

Tema: Lederferdigheter, analyse av ståsted og implementering

Intensjon med ledernettverk

  • Lederne kan oversette skoleeiers forventninger til skoleutvikling og utforske egen lederutøvelse.
  • Lederne kan implementere standardene, Strategi for kvalitet i oppvekt 2025, Strategi for realfag, Strategi for digital læring og Plan for kvalitet i SFO.
  • Lederne skal rustes for å ta ned og lede arbeidet med fagfornyelsen og ny overordnet del på egen skole
  • Lederne skal kunne analysere skolens ståsted og lede lærernes læring.
  • Lederne kan oversette skoleforskning til egen praksis.

Skoleutvikling , lederutøvelse, implementering, fagfornyelse

Fagfornyelse og dybdelæring