Ungdomstrinn - prinsipper for godt læringsmiljø

Utviklingsprosjekt i samarbeid med NUBU (Norsk Utviklingssenter for Barn og Unge) om å tilpasse PALS kjerneelementer til ungdomstrinn, for å sikre et godt læringsmiljø.

Oppstartsmøte med NUBU: 12.november 2018

Frist for tilbakmelding på deltagelse i utviklingsporsjektet: 1.desember 2018.