PALS

Hva er PALS


PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Fra høsten 2018 er 13 av 16 barneskoler i Asker, PALS-skoler.


PALS-nettverk

Obligatorisk nettverk for PALS-team ved alle skoler med PALS. Vi benytter nettverksmodellen med faglig input og erfaringsdeling. Tema varierer fra gang til gang.

Datoer:

  • Onsdag 19.september kl.12.30-15.30 - Dynamisk kartlegging
  • Onsdag 21.november kl.12.30-15.30 - Mobbeforebygging
  • Onsdag 23.januar kl.12.30-15.30 - Aktivt tilsyn: Inspeksjonens syv dødssynder
  • Onsdag 20.mars kl.12.30-15.30

Sted: Kulturhuset, Festsalen 4.etg.

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no

PALS-nettverk - modul 2

Nettverk for PALS-skolene som er kommet til modul 2. Skoleåret 2018-19 kommer vi til å arbeide med verktøy som finnes i Modul 2 og som ressursteamene kan ha nytte av på egen skole. Det blir faglig input, samt arbeid skolevis.

Datoer:

  • Onsdag 29.august, kl.14-16 på Blakstad skole - FAST og Fasemodell for eskalering av atferd
  • Onsdag 24.oktober, kl.14-16 på Vardåsen skole - ABC og Alternativ Atferdssti
  • AVLYST! Onsdag 30.januar, kl.14-16 på Vettre skole - AVLYST!
  • Onsdag 3.april, kl.14-16 på Rønningen skole - Pedagogisk analysemodell

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no

PALS nyansattkurs

Kurs for nyansatte ved PALS-skoler i Asker.

Datoer:

  • Torsdag 30.august kl.09.00-12.00: Del 1. Sted: Kunnskapssenteret
  • Torsdag 27.september kl.12.00-16.00: Del 2. Sted: Blakstad skole

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Mona.Engebretsen@asker.kommune.no

PALS-konferansen

NUBU (Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge) arrangerer en stor konferanse hvert 2.år. Konferansen skal være en arena for ideer og inspirasjon i det praktiske arbeidet på skolene, samt en aktiv møteplass for skoler som ønsker å fremme et positivt læringsmiljø. Konferansen har de siste årene samlet over 900 personer. Konferansen byr på erfaringer fra PALS-skoler, samt faglige innlegg fra norske og internasjonale foredragsholdere. Påmelding via NUBU. Neste PALS-konferanse arrangeres 12.-13.september 2019.