Mobbing

Kurs som kan bestilles for personalet på den enkelte skole. Tema kan tilpasses.

Tema som naturlig belyses:

  • Hva er mobbing
  • Mobbeforebygging - et trygt og godt læringsmiljø
  • Avdekke mobbing
  • Stoppe mobbing
  • etc.


Sted: På den enkelte skole

Dato: etter avtale

Påmelding: ta kontakt med kursholder på mail for å lage avtale


Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no