Klassetrivsel.no

Workshop for ledere/lærere i bruk av verktøyet Klassetrivsel

Hvordan benytte resultatene i læringsmiljøarbeidet på skolen? Erfaringsdeling på tvers av skoler.

Arrangeres 2-3 ganger i løpet av skoleåret, deltagelse etter eget ønske og behov.


Sted: Kunnskapssenteret

Dato: 7.november kl.13-16

Påmelding: Obisoft

Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no