Klasse- og læringsledelse

Kurs som kan bestilles for personalet på den enkelte skole. Tema kan tilpasses.

Tema eks:

  • Den autoritative klasselederen
  • Forebyggende sosial ferdighetstrening
  • Gode beskjeder
  • Organisering av gruppe-, klasse- og undervisningsrom - gode rutiner
  • Noen forebyggende strategier
  • Tilpasning av læringssituasjonen


Sted: På den enkelte skole

Dato: etter avtale

Påmelding: ta kontakt på mail for avtale


Kontaktperson: Tone.Tveit.Rosenlund@asker.kommune.no