Fagdag

Tourettes, Asperger og ADHD


Barnehage og skole opplever ofte utfordringer knyttet til barn og unges atferd.

Hva kan ligge bak denne atferden?

Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn med nevroutviklingsforstyrrelser i barnehage og skole?

Barne- og familieenheten v/Team Habilitering inviterer til heldagsseminar

Dato: Torsdag 31. januar 2019

Tid: 08.30 - 15.30

Sted: Asker kulturhus - Teatersalen

Påmelding

Påmelding for medarbeidere i Asker gjøres via Obisoft (link rett til kurset her).

Påmelding for medarbeidere i Røyken og Hurum gjøres ved å sende en epost til: heidi.ryen@asker.kommune.no

Jobber du i Hurum eller Røyken vil du få bekreftelse på epost om du har fått plass på kurset eller ikke.

Program

08.00 - 08.30 Kaffe

08.30 - 08.45 Velkommen v/ordfører Lene Conradi og direktør for oppvekst og utdanning Kai Erik Lund

08.45 – 09.45 Intervju av Herman Henriksen som har Asperger syndrom v/ Per Kristian Graff

10.00 – 11.45 Pedagogiske tiltak, tilrettelegging og samarbeid med og om barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (ADHD, Tourettes og høytfungerende autisme)

Foredragsholder: Lisbeth Iglum Rønhovde

12.30 – 13.30 Diagnosen Asperger syndrom

Foredragsholdere: Ingun Møgedal Brustugun og Martha Mathewson

13.45 – 15.30 Tidlige tegn på ADHD og autismespekterforstyrrelse , samt gode tiltak i barnehage

Foredragsholder: Kenneth Larsen (RKT)

Det blir servert kaffe i pausene og lunsj.


Om foredragsholdere

Lisbeth Iglum Rønhovde

Rønhovde er spesialpedagog fra Universitetet i Oslo, hun har yrkeserfaring innen skole, PPT, BUP og StatPed. Rønhovde er forfatter av en rekke bøker om ADHD, Tourettes syndrom og ASD/Asperger syndrom. Hun er erfaren foredragsholder landet rundt innen̊ disse diagnosene, atferd, ungdom og hjerneutvikling og ikke minst kurs for lærere om tilpasninger og individuelle opplæringsplaner.

Kenneth Larsen

Rådgiver på Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)


Ingun Møgedal Brustugun

Nevropsykolog i Asker BUP

Martha Mathewson

Psykologspesialist i Asker BUP