Kurstilbud


Digital læring i askerskolen

Kurs og aktiviteter kan bestilles til fellestider, team og ressursgruppe for utvikling av metodikk på skolen

Tema kan tilpasses og kombineres

I tillegg arrangeres felles kurs for alle skolene på kommunenivå


Verktøy og ferdighetsopplæring

Tema:

Grunnopplæring GSuite og Chromebook 1.-4. trinn (Påmelding)

  • Grunnleggende verktøy og ferdigheter
  • Google Disk og TeamDisk
  • Google Classroom
  • Grunnpakke for pedagogisk bruk - Google for de minste
  • Google og itslearning

Grunnopplæring GSuite og Chromebook 5.-10. trinn (Påmelding)

  • Grunnleggende verktøy og ferdigheter
  • Google Disk og TeamDisk
  • Google Classroom
  • Grunnpakke for pedagogisk bruk
  • Google og itslearning


Chromebook, Google og GSuite (Bestilling)

  • Grunnleggende verktøy og ferdigheter
  • Mulighetene med Google Classroom
  • Google for de minste
  • Grunnpakke for pedagogisk bruk
  • Google og itslearning


Sertifisering - Google Certified educator (Påmelding)

 • Todager kurs for level 1, med eksamen på dag 2Digitale skjermer/tavler (Bestilling)

 • Kom igang med interaktiv bruk i klasserommet
 • Varier undervisningen og aktiviser elevene


Elevaktivt klasserom (Bestilling)

Opplæring digitale ressurser som i engasjerer og motiverer elevene

  • Creaza
  • Kikora
  • Salaby
Klasseledelse og læringsmiljø

Tema:

Klasseledelse i teknologirike omgivelser (Bestilling)

  • Regler, rutiner, relasjoner
  • Organisering og møblering
  • MAKVISE: Motivasjon, Aktivitet, Konkretisering, Variasjon, Individualisering, Samarbeid og Evaluering
  • Samarbeid = dialog, analyse, refleksjon og drøfting.
  • Tilpasset opplæring

Verktøy og nettressurser: Classroom, GSuite


Godt digitalt læringsmiljø (Bestilling)

  • Regler, rutiner og trivsel
  • Digital dømmekraft
  • Sosiale medier
  • Digital klasseledelse
  • Chromebook på skolen, på sfo og hjemme

Metodikk og metoderepertoar

Tema:

Vurdering for læring - nye digitale muligheter (Bestilling)

  • Mål og kriterier: Ta utgangspunkt i eksempler (elevarbeider)
  • Egenvurdering digitalt - hvor, når, hvorfor og hvordan?
  • Lærervurdering: Bruk av tilbakemeldinger/kommentarer i læringsprosessen og tilknyttet elevarbeider.
  • Digital mappemetodikk - refleksjon over egen læring

Verktøy: Samhandling (Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Classroom), undersøkelser (Google Skjemaer), oppgavebank -gode eksempler (Drive og Google Nettsted)


Digital læring i realfagsatsingen (Bestilling)

  • Flipped classroom / Omvendt undervisning
  • Stasjonsundervisning - digital tilrettelegging
  • Digitale læremidler: Hva kan erstatte læreboka og hvordan?
  • Digital mappemetodikk: Eksempler på varierte elevarbeider
  • Nettressurser: Øving eller læring?

Verktøy, nettressurser: Regneark (Google Sheets), ScreenCastify, elevkanalen (tv2skole.no), Kikora


Tidlig innsats - Lesing (Bestilling)

  • Veiledet lesing: Digitale ressurser
  • Stasjonsarbeid med varierte lese- og skriveopplegg
  • Å skrive seg til lesing med talesyntese - Stl+ **
  • SOL-registrering og vurdering for læring

**Vi har kontakt med lærere som kan og har drevet leseopplæring med Stl+ i Hurum.


Digital mappemetodikk - Vurdering for læring (Bestilling)

  • Planlegging og tilrettelegging for varierte elevarbeider (ulike medier)
  • Vurdering for læring: Egenvurdering og lærervurdering i prosess.
  • Utviklingssamtalen: Eleven velger arbeider og reflekterer over egen læring
  • Eksempler på visningsporteføljer

Verktøy: Disk, Classroom, Keep, Nettsted (Sites)


Tidlig innsats - spesialpedagogikk og tilpasset opplæring

Kommer mer på dette temaet etterhvert_________________________________________________________________________

Samarbeid skole-hjem

  • Digital dømmekraft
  • Regler, rutiner, relasjoner
  • Informasjonsskriv, beskjeder, oppdateringer
  • Lekser og innlevering av arbeider
  • Digital mappemetodikk

Verktøy: Classroom, itslearning, GSuite
Sted: På den enkelte skole

Dato: Etter avtale

Påmelding: Ta kontakt på e-post for avtale

Kontaktperson: magnus.johansson@asker.kommune.no og/eller arne.bergan@asker.kommune.no