Digital læring i Askerskolen

"Digital læring i askerskolen" er et pedagogisk prosjekt for å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv."

Satsingen består av følgende elementer

 • Skolebasert utvikling og nettverksmetodikk rundt implementering.
 • Ressursgruppeledere og ressursgruppemedlemmer opprettes på skolen, og følger oppsatt plan under.
 • Kurs og aktiviteter kan bestilles til fellestider, team og ressursgruppe for utvikling av metodikk på skolen. I tillegg arrangeres felles kurs for alle skolene på kommunenivå.

For mer informasjon:

Påmelding: Dette er faste grupper. Deltagere i ressursgruppene får kalenderinvitasjon

Kontaktperson: ivar.berg@asker.kommune.no


Nettverkssamlinger med ressursgrupper og ressursgruppeledere

Det blir sendt møteinvitasjon med plassering til deltagere i ressursgruppene.

2019

Barnetrinn

 • 16. jan. 13:00 – 16:00 Ressursgruppesamling. Ressursgruppeledere fra 09.00-16.00
 • 13. mar. 14:00 – 16:00 Ressursgruppeledere
 • 30 . apr .14:00 – 16:00 Ressursgruppeledere
 • 5. jun. 13:00 – 16:00 Ressursgruppe. Ressursgruppeledere fra 09.00-16.00

Ungdomstrinn

 • 16. jan. 13:00 – 16:00 Ressursgruppesamling. Ressursgruppeledere fra 09.00-16.00
 • 13. mar. 14:00 – 16:00 Ressursgruppeledere
 • 24. apr. 14:00 – 16:00 Ressursgruppeledere
 • 19. jun. 13:00 – 16:00 Ressursgruppesamling. Ressursgruppeledere fra 09.00-16.00


Skisse over fremdriftsplan

overordnetfremdrift.pdf