Aktiv365 elever

Aktiv-365 elevene skal kurses og veiledes til å kunne kartlegge, planlegge, gjennomføre aktive tiltak i (og etter) skoletiden.

Aktiv365-programmet (kurs-/samlingsrekke)

  • Søknadsprosess om å bli Aktiv365 elev (ila august). 10-15 elever per skole. Ansvarlig: Aktiv365-koordinator på skolene
  • Aktivitetslederkurs i regi av Buskerud idrettskrets (torsdag-fredag i september). Info om dato og sted kommer på mail til alle Aktiv365-koordinatorer. Ansvarlig: Morten Håland
  • “Takk for innsatsen” samling på de enkelte skolene våren 10. trinn. Ansvarlig: Aktiv365-koordinator på skolene


Påmelding: Skolens Aktiv365-koordinator får påminnelse og info via mail og outlook og må videreformidler dette til sine aktiv365 elever

Kontaktperson kommunen: morten.haland@asker.kommune.no