Kurs og nettverk

Asker kommune ønsker i størst mulig grad å gjennomføre kompetanseheving gjennom bruk av lærende nettverk. Kompetanseheving hvor deltakere møter forberedt, prøver ut noe mellom nettverkene og har erfaringsdeling har større virkning på endring av praksis enn enkeltstående kurs.

Du finner oversikt og informasjon om alle kurstilbud og nettverksamlinger i venstremenyen.


Hva er lærende nettverk?

  • Arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon over praksis som støttes opp med teori og forskning
  • Målet: Kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling for å oppnå endring og videreutvikling på egen skole
  • Veksling mellom arbeid på egen skole og arbeid i nettverk
  • Nettverksdeltakerne må være de som kan forandre praksis på egen arbeidsplass (makt / status / legitimitet)

Strategien for lærende nettverk

  • Samspill med likestilte: en mulighet for å utvikle seg faglig og personlig gjennom erfaringsutveksling.
  • Legger vekt på at «den som har skoen på, vet best»
  • Kan støtte opp om og bidra til at bedringen holder seg og fortsetter (eierforhold)
  • Kan bidra til vedvarende kapasitet for å lære av egne og andres erfaring
  • Kan bidra til å linke sammen noe nytt (innovasjoner) og etablerte praksiser (rutiner)

Påmelding til kurs og nettverk gjør du i Obisoft: https://asker.obisoft.no