Tester og prøver med Google skjema

Foredragsholder: Magnus Johansson

kl. 10.00 - 11.00 i Bastøy

kl. 11.15 - 12.00 i Sal A

kl. 14.00 - 14.45 i Bastøy

Målgruppe: Alle

Beskrivelse

Digitale tester kan brukes på mange forskjellige måter. Med gjennomtenkte spørsmål kan en digital test være en god og svært effektiv måte å sjekke kunnskap på. Elevene får umiddelbar tilbakemelding og lærer får enkelt oversikt.

I denne sesjon går vi blant annet gjennom

  • opprette en quiz
  • oppbygning av en quiz
  • ulike spørsmålstyper
  • del en test
  • gjenbruke en test
  • oppfølging av en test

Ressurser til workshopen