Regneark i undervisningen i småskolen

Foredragsholder: Arne Bergan (Vettre)

kl. 11.15-12.00 i Torbjørnskjær

Målgruppe: 1.-4.-trinn, men også aktuelt for 5.-7.-trinn

Beskrivelse

Kurset er også aktuelt for lærere på 5.-7. trinn

I denne workshopen vil vi få eksempler på utforskende og kreativ bruk av regneark, som kan benyttes allerede fra 1.-4. trinn. Oppgavene skal være motiverende og spennende samtidig som elevene får en grunnleggende kompetanse i det å bruke regneark. Vi knytter og eksempler på samarbeidslæring og vurdering for læring til eksemplene.

Eksempler på oppgaver:

 • Speiling og symmetri
 • Fargelegging av celler.
 • Samarbeidsoppgaver (deling av regneark)
 • Titallsystemet
 • Tallsystemet – enere, tiere, hundrere
 • Ulike strategier i addisjon og subtraksjon.
 • Formler/Funksjoner i regneark
 • Mønster
 • Multiplikasjon og divisjon:
 • Vi tegner, teller og regner
 • Vi lager gangetabellen med hjelp av kopieringsfunksjonen
 • Vi lager og fargelegger mønster i multiplikasjonstabellen.
 • Data og statistikk
 • Eksempler på oppgaver som vi kan lage ulike tabeller og diagrammer til.

Ressurser til workshopen