Oppfølging av elever med Conexus Engage (Vokal)

Foredragsholder: Jo-Rasmus Holt Zachariassen

Rom:

kl. 11.15-12.00 i Jernholmen


Målgruppe: Alle

Beskrivelse

Med Conexus Enagage (tidligere kjent som VOKAL) er de viktigste kartleggingsverktøyene og -prøvene samlet på ett sted. Det er et verktøy for å utvikle forståelse av den enkelte elev og kan bidra til en bedre læringsdialog.

I denne workshopen skal vi blant annet se på

  • hvordan man kan ha en effektiv oppfølging av elevene kartleggingsresultater
  • Se på og bli kjent med "elevens læringsprofil", slik at man ikke trenger å søke i mange kilder
  • Hvordan man kan forbedre oppfølgingen av elever med spesielle behov

Ressurser fra seansen