Mindomo og Cartoonist fra Creaza

Foredragsholder: Tore Karterud (Vettre)

kl. 11.15 - 12.00 i Sal C

kl. 14.00 - 14.45 i Jomfruland

Målgruppe: Alle

Beskrivelse

  • innføring i hvordan man setter i gang å bruke Creaza med elever, hvordan man finner det og logger seg inn.
  • hvordan man tildeler oppgaver i Creaza, gjerne gjennom Google Classroom (Its learning).
  • kort innføring i bruk av verktøyene Mindomo (tankekart) og Cartoonist (tegneserie, tegnefilm). Hovedvekt på Cartoonist. Jeg nevner kort de andre verktøyene uten å jobbe med dem (MovieEditor og AudioEditor).
  • egentrening i Creaza med Mindomo og Cartoonist.

Ressurser til workshopen