Kom i gang med Kikora

Foredragsholder: Siri Merete Lohne-Fosserud (Vardåsen)

kl. 14.00-14.45 i Saltholmen

Målgruppe: småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn

Beskrivelse

Kikora er et digitalt læremiddel i matte. I høst har de lansert oppgaver for småskolen, så nå dekker de hele skoleløpet. Som lærer kan du velge å gi gjøremål (oppgaver) til enkeltelever eller elevgrupper. Etter workshopen håper jeg at du er klar for å teste ut Kikora med egne elever.

I denne workshopen går vi blant annet gjennom:

- opprette grupper

- invitere elever

- tildele gjøremål

- bli kjent med Kikora

- tips og idéerRessurser til workshopen

  • Oppladet Chromebook