Klasseledelse i teknologitette klasserom

Foredragsholder: Mona Engebretsen

kl. 14.00 - 14.45 i Fjordsalen (underetasjen)

Målgruppe: Alle

Beskrivelse

Hvordan kan du bruke PALS-verktøy for klasseledelse i et klasserom hvor hver elev har sin egen Chromebook?

Hvordan kan du sikre at Chromebook brukes som et arbeidsredskap til økt læring?

Hvordan kan du utforme regler for bruk av digitale verktøy?

Hvordan kan du sørge for at elevene kjenner regler, forventninger og konsekvenser og hvordan kan du ligge i forkant?

Hvordan kan du ta tak i utfordringer som dukker opp underveis?

Ressurser til workshopen