Google skjema i arbeidet med vurdering for læring

Foredragsholder: Ole Andreas Nordhaug (Torstad)

11.15-12.00 i Fjordsalen

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomsskole

Beskrivelse

Denne workshopen handler om hvordan du kan lage enkle egne vurderingsskjemaer og egenvurderinger for elever med Google skjemaer.


Ressurser til workshopen