Google regneark og matematikk

Foredragsholder: Dag Jarle Vedvik (Risenga)

kl. 10.15 - 11.00 i Sal C

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomsskole

Beskrivelse

Presentasjon av hjemmeside, funksjoner, noen muligheter og oppgaver i Google regneark.

Workshopen åpner for å jobbe med ulike sider ved regneark i matematikk, med hovedfokus på ungdomsskolen for å nå kompetansemål i grunnskolen. Du kan teste ut ulike oppgavetyper og funksjoner.

Mulige fokusområder:

Dynamiske løsninger, økonomi, statistikk og sannsynlighet, nyttige funksjoner, eksempel på tester i regneark, eksempel på rettefiler ved prøver for lærere. Eksamensoppgaver og løsningsforslag/metoder.