Geogebra

Foredragsholder:

kl. 11.15-12.00 i Bastøy

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomsskole

Beskrivelse

Hva skal til for at alle elever og matematikklærere i Norge får et helt likt tilbud om opplæring i bruk av GeoGebra? Kikora og Det internasjonale GeoGebra-instituttet har i år gått sammen for å finne løsninger på dette. Resultatet er et internasjonalt unikt konsept for kursing i bruk av GeoGebra. Oppnå sertifiseringsnivå 1: «GeoGebra bruker». Følg instruksjonsvideoer, arbeid med GeoGebra-oppgaver og tilhørende kontrolloppgaver. Hver bruker ser egen progresjon under egentreningen når de jobber seg gjennom kursene. Er du usikker som lærer, lær sammen med elevene.

Temaer

  • Kort introduksjon til Geogebra
  • Bruk av instruksjonsvideoer

Ressurser til workshopen