Effektive tilbakemeldinger på elevtekster (highlight tool)

Foredragsholder: Thomas Steen (Torstad)

kl. 10.15 - 11.00 i Saltholmen

14.00 - 14.45 i Færdersalen

Målgruppe: Alle

Beskrivelse

Denne workshopen handler om hvordan du på en effektiv måte kan gi tilbakemeldinger på elevtekster med Google dokumenter og verktøyet Highlight tool.